პნევმატური გადამყვანი სისტემა

  • პნევმატური გადამყვანი სისტემა

    პნევმატური გადამყვანი სისტემა

    დადებითი წნევის მკვრივი ფაზის პნევმატური გადამყვანი სისტემა იყენებს შეკუმშულ ჰაერს, როგორც გადამცემ საშუალებას.მილსადენში მასალების ტრანსპორტირება ხდება დაბალი სიჩქარით, ქვიშის დიუნის, თხევადობის ან აგლომერაციის მდგომარეობაში, რასაც ეწოდება დადებითი წნევის მკვრივი ფაზის პნევმატური ტრანსპორტირება.